Център
за Психотерапия
ГЕНЕЗИС

Психотерапевтична помощ

 Телефон за записвания 0894 012341  Андрей Мреницов

В случай, че откриете една или повече от посочените причини е препоръчително да потърсите професионална помощ


- Потиснат/а съм и не изпитвам радост от живота.
- Чувствам тъга и самотa.
- Чувствам липса на вътрешна подбуда, желания, усещам се непрекъснато изтощен/а или на ръба на силите си.
- Намирам се в една обременяваща преходна ситуация (напр. хронична болест, смърт на близък, развод, раздяла, злополука, …), която е трудна за преодоляване.
- Чувствам се болен/а или имам болки, въпреки че лекарите твърдят, че съм органично здрав/а и изследванията доказват същото.
- Често ме измъчват мисли и чувства, които не смея да споделя ( срам, вина, ненавист, празнота, отчужденост,…)
- Понякога мисля за самоубийство.
- Имам връзка, която много ме обременява.
- Имам понижена концентрация и успеваемост.
- Заради децата ми се чувствам трайно на ръба на силите си.
- Имам появяващи се отново проблеми в контакта с другите хора (напр. на работното място).
- Пристрастен/а съм към алкохол, наркотици, хазарт, чистене и др.
- Чувствам се вътрешно принуден постоянно да мисля и върша едно и също, при все че това много ме ограничава.
- Желая да използвам по-добре възможностите си, но не знам как.
- Имам проблем със сексуалността си.
- Нерешителен/а съм и това ме измъчва.
- Често усещам неспокойствие, раздразнителност, гняв и напрежение.
- Без очевидна причина получавам сърцебиене или страх, че ще умра.
- Изпитвам страхове, които ме натоварват и ограничават: от контакт с околните, от авторитети, изпити, от големи пространства или тесни помещения и др.
- Детето ми често реагира агресивно или е тъжно и затворено в себе си. Има проблеми в контакта с връстниците си.