Център
за Психотерапия
ГЕНЕЗИС

Цени

  Телефон за записвания 0894012341  Андрей Мреницов

Вид услуга Цена
1. Оценка и консултация 50
2. Психологическо консултиране и психотерапия 50
3. Фамилно консултиране и терапия 70
4. Индивидуална сесия за психосоциална рехабилитация 50
5. Сесия за психосоциална рехабилитация в група 15
6. Сесия за групова терапия 20
7. Домашно посещение 70
8. Издаване на експертиза/становище 80
9.  Онлайн консултация 50

 Времетраенето на сесиите от 1 до 2 вкл. е до 60 мин.; сесиите за фамилно консултиране и терапия са с продължителност до 90 мин.

  Телефон за записвания 0894012341  Андрей Мреницов