Индивидуална Психотерапия

Индивидуалната психотерапия се провежда под формата на лични терапевтични сесии, които протичат в атмосфера на доверие, зачитане на конфиденциалността и значимостта на споделеното.

Индивидуалната психотерапия може да ви помогне при:
Усещане за самота, тъга, тревожност, депресия;
Нарушаване на баланса работа-личен живот;
Проблеми във взаимоотношенията, в общуването;
Справяне с промени и стрес;
Раздяла, загуба;
Проблеми със самооценката/увереността;
Потиснатост, несигурност, неудовлетвореност;
Хранителни разстройства – анорексия, булимия, хиперфагия; други зависимости;
Тревожни и панически разстройства, фобии;
Целта на индивидуалната терапия е да се постигне ориентиране в собствената реалност и в тази на другите, да се планира подходящо поведение за постигане на реални цели, да се развият умения за успешно социално общуване и поемане на отговорност за изборите, които правим. С помощта на индивидуалната психотерапия се постига личностно израстване и себепознание, за да се възстанови усещането за житейска хармония и емозионална удовлетвореност.

Чрез разговори, взаимно сътрудничество и динамични отношения между нас, изграждаме заедно пространството на сигурност и доверие по между ни.
В това пространство ВИЕ сте на фокус, а не временното състояние на нещата.

Към началото
Call Now Button