Семейно-брачни консултации

Семейното консултиране е психотерапевтичен метод на работа.То помага на семейството или на отделната личност да открие и да се научи да използва своите скрити и потенциални ресурси и сили за справяне с проблемните поведения, затормозяващите чувства и преживявания или други страдания, като така тяхното влияние намалява значително или напълно изчезва.

Семейният консултант съдейства на семейството или на неговите отделни членове да изследват и изразят свободно своите мисли и емоции, мнения и желания. Така всеки би могъл по-лесно да разбере и осмисли своите преживявания и поведения. С помощта на семейния консултант се откриват и разбират преживяванията и гледната точка на останалите семейни членове, дава се възможност да се оценят и уважат потребностите на всеки един член на семейството.

Семейното консултиране дава възможнос т семейството или отделният индивид да предприемат сериозни стъпки в направление за така желаната и полезна променя както в отделните личности, така и в семейните взаимоотношения като цяло.

Семейният консултант запазва неутралност и не взима ничия страна.
Сесиите със семейния консултант са защитено, безопасно място, пространство и време, където Вие бихте могли спокойно да изследвате вашия вътрешен свят или този на семейството си без да бъдете подложен на критичните, осъдителни и взискателни погледи, мнения, оценки и съвети на близки, приятели и роднини и където най-вече Вие бихте могли да работите в посока на удовлетворителна за Вас промяна.

Към началото
Call Now Button