Тревожност

Всички понякога се чувстваме тревожни. Но когато това започне да пречи на работата, съня и функционалността ни, навярно става дума за Генерализирано разстройство на тревожността. Симптомите включват постоянно безпокойство, нарушен сън, натрапчиви мисли, чувство, че сме „извън контрол“ и ще „полудеем“. Тревожността се бои и въпреки това поддържа потайно сношение със своя субект, не може да откъсне поглед от него и всъщност не иска. Страхувам се, но онова което аз желая всъщност е страха. По този начин тревожността прави човека застинал. Това състояние може да бъде преработено.

Към началото
Call Now Button